Font Size

Cpanel

Ultimele articole

Venituri brute personal in luna septembrie 2019

Venituri brute personal in luna septembrie 2019

EDUCAȚIA NE UNEȘTE !

Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate cu elevii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: şcoală, familie, comunitate.

Dacă este adevărat că şcoala este factorul de care depinde în mod covârşitor devenirea personalităţii umane, tot atât de adevărat este că educaţia coerentă nu poate face abstracţie de rosturile familiei în această comuniune.

Şcoala, familia și comunitatea sunt instituţii care au nevoie una de alta. Acestea trebuie să găsească făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi comunicării de idei.

,, Fiecare copil educat este un om câștigat" (Victor Hugo )

Venituri brute personal in luna martie 2019

Venituri brute martie  2019

Ziua porților deschise 2019!

Va asteptam de  Ziua porților deschise de la școala Sărulești  in data de 06.03.2019

AFIS-ZIUA-PORTILOR-DESCHISE

Venituri brute realizate de catre personalul didactic, nedidactic si didactic auxiliar din luna septembrie 2018

Venituri brute realizate de catre personalul didactic, nedidactic si didactic auxiliar din luna septembrie 2018

Ierarhia pe judet a candidatilor cls. a VIII a

Venituri brute realizate de catre personalul didactic, nedidactic si didactic auxiliar din luna martie

Venituri brute realizate de catre personalul didactic, nedidactic si didactic auxiliar din luna martie

Orar clasele I-IV

Orar clasele I-IV

Orar


Puteti accesa orarul tuturor claselor

Fotografii scoala


Fotografii de la scoala si nu numai...

Hotarari C.A.

Hotarari ale Consiliului de Administratie Read more

Tinte strategice

Tinte strategice:

Ţ1. Asigurarea calităţii actului educaţional

Ţ2. Formarea continuă a cadrelor didactice în perspectiva unui învăţământ centrat pe competențe

Ţ3. Realizarea de programe educaţionale specifice nevoii de formare a elevilor
Ţ4. Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate de gândire şi exprimare
Ţ5. Dezvoltarea de proiecte/parteneriate educaţionale (locale, judeţene, interjudeţene, naţionale, europene)

Ţ6. Redimensionarea relaţiei şcoală-familie-comunitate

 Ţ1. Asigurarea calităţii actului educaţional prin:


1. Stabilirea unei strategii care să vizeze îmbunătăţirea calităţii educaţiei;
2. Implementarea şi evaluarea acestei strategii;

3. Participarea echipei manageriale, a cadrelor didactice la cursuri de management educaţional;
4. Antrenarea elevilor capabili de performanţă în vederea participării lor la concursuri şi olimpiade şcolare;

4. Crearea unui curriculum la decizia şcolii (CDŞ) în concordanţă cu resursele umane şi materiale din şcoală;

5. Utilizarea laboratorului de informatică, a echipamentelor TIC disponibile

Ţ2. Formarea continuă a cadrelor didactice în perspectiva  învăţământului  centrat pe competențe,  prin:


1.Participarea cadrelor didactice la cursurile de perfecţionare organizate de I.S.J. şi C.C.D.;

2. Participarea cadrelor didactice la consfatuiri, cercuri pedagogice, şedinţele comisiilor metodice, alte forme

3. Diversificarea ofertei CDŞ-ului;

4. Consultarea elevilor si a părinţilor pentru stabilirea disciplinelor opţionale.

Ţ3. Realizarea de programe educaţionale specifice nevoii de formare a elevilor prin:
1. Antrenarea şi participarea elevilor la activităţi curriculare şi extracurriculare care să-i formeze ca viitori cetăţeni într-o lume a cunoaşterii;

2. Realizarea unui demers educational care să asigure şanse egale  elevilor cu nevoi speciale
3. Organizarea Consiliului Elevilor astfel încât membrii acestuia să participe activ la bunul mers al programului educativ din şcoală cu implicaţie directă în societate.

Ţ4. Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate de gândire şi exprimare, prin:
1. Încheierea unui contract cu o firmă specializată în asigurarea securităţii elevilor

2. Realizarea parteneriatelor cu diferite instituţii, cu Poliţia, Jandarmeria;
3. Libertatea alegerii apartenenţei la culte religioase în conformitate cu tradiţia familiei;

4. Realizarea paginii web a şcolii, a unor reviste  ale cadrelor didactice şi elevilor, a unor

site-uri de colaborare on-line

Ţ5. Dezvoltarea de proiecte/parteneriate educationale (locale, judeţene, interjudeţene, naţionale, europene)prin:


1. Participarea la cursuri de formare pentru elaborarea de proiecte;
2.    Formarea unor echipe pentru întocmirea proiectelor de parteneriat educational;

3. Cultivarea în rândul elevilor a nevoii de educaţie permanentă;
4. Cunoaşterea standardelor educaţionale europene.


Ţ6. Redimensionarea relaţiei şcoală-familie-comunitate prin:

1. Realizarea unui parteneriat cu părinţii elevilor, la nivelul şcolii; 
2. Lectorate cu părintii pe diferite teme;

3. Identificarea şi stabilirea în cadrul şedinţelor cu părinţii a adevăratelor probleme cu care ei se confruntă în educarea propriului copil;

4. Susţinerea unor dezbateri care au ca scop principal rezolvarea acestor probleme;

5. Implicarea părinţilor, a membrilor comunităţii locale în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi educative in cadrul unui AFTER SCHOOL

Abonati-va la newsletter si veti fi la curent cu ultimele stiri.

Mesaj rapid


Articole postate recent

Prev Next
Oferta educationala

Oferta educationala

             ...

Analiza Swot

Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metod...

Misiunea scolii

MISIUNEA ȘCOLII Școala Sărulești promovează învățământul centrat pe valori...

Online acum

Avem 4 vizitatori și niciun membru online