Font Size

Cpanel
Ești aici: Acasa Scoala noastra Oferta educationala

Oferta educationala

OFERTA EDUCATIONALA 2015-2016-page-001

 

                   OFERTA EDUCAŢIONALĂ

 

 

              Este centrată în jurul ofertei curriculare. Şcoala cu Gimnaziala nr .1 Sarulesti-Gara  judetul Calarasi,răspunde cerinţelor de şcolarizare, formare şi dezvoltare a copiilor.

        Ţinând cont că familiile tinere au plecat în oraş, numărul copiilor de vârstă preşcolară este în descreştere, ceea ce face ca numărul posturilor să scadă în timp.

An şcolar 2015-2016

 

NR. CRT

FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

NR. GRUPE/ CLASE

1

PREŞCOLAR

- 7 GRUPE si sapte posturi

 

2

 

PRIMAR

- 2 clasa pregatitoare;

- 2 clasa I

- 2 clase a II a

- 2 clase a III a

- 1 clasa a IV a

- 1 clasa –A DOUA SANSA

 

3

 

GIMNAZIAL

- 2 clase a V a;

- 1 clasa a VI a;

- 2 clase a VII a;

- 2 clase a VIII a;

- 1 clasa A DOUA SANSA.

 

TOTAL

18 CLASE + 7 GRUPE=25 clase

 

Oferta curriculară ciclul preşcolar (CDS):

Grădiniţa nr.1 -SARULESTI GARA-,,FORME SI CULOARE’’

                                                              -,,CUM NE COMPORTAM”

                                                              -,,CLUBUL CURIOSILOR”

Grădiniţa nr.2 -SARULESTI-SAT-,,EDUCATIE PENTRU SANATATE’’

Grădiniţa nr.3 –SANDULITA-‘MULT E DULCE SI FRUMOASA LIMBA CE-O VORBIM”

                                                  -,,SA CRESC MARE SI VOINIC”

Oferta curriculară ciclul primar (CDS):

Clasa a IV-a A- „ EDUCATIE PENTRU SANATATE”

 

Oferta curriculară ciclul gimnazial (CDS):

Optional informatica -  „PRIETENUL MEU CALCULATORUL” clase a V – VIII a;

 

 

Resurse materiale

 

Puncte tari

-         5 spaţii de învăţământ cu 27 săli

-         mobilierul este partial modernizat;

-         bibliotecă cu peste 10.600 volume.

 

Puncte slabe

-         amenajarea unor spaţii pentru activităţi extracurriculare;

-         uzura fizică şi morală a unei părţi din materialul didactic;

-         fondul de carte 80% învechit;

-         sursa de încălzire învechită la structura Sarulesti Sat,Sandulita,Solacolul.

 

Oportunităţi

-         continuarea dotării cu mijloace moderne de învăţământ;

-         completarea fondului de carte şi adaptarea acestuia programelor şcolare;

-         găsirea resurselor financiare extrabugetare pentru dotarea şi utilarea şcolii prin contracte de sponsorizare şi parteneriate specifice.

 

Resurse informaţionale

 

Puncte tari

-         programe de activităţi extracurriculare atractive;

-         bibliotecă funcţională;

-         materiale alternative;

-         accesul la calculatoare;

-         bază logistică corespunzătoare: telefon, fax, retroproiector, copiatoare, televizoare, DVD-uri , videoproiectoare, etc.

 

            Puncte slabe

-         insuficienta utilitare a laboratorului de informatică;

-         uzura unei părţi din fondul de carte şi din materialele didactice;

 

            Oportunităţi

-         realizarea de activităţi pentru petrecerea timpului liber al elevilor;

-         găsirea resurselor financiare necesare dotării bibliotecii şi a sălilor specializate;

-         realizarea unui număr acceptabil de abonamente la reviste de specialitate;

-         editarea unei reviste a şcolii;

-         accesul la Internet atât al elevilor cât şi al profesorilor.

            Ameninţări

-         influenţa negativă a programelor şi a ştirilor din mass-media;

-         influenţa unor factori perturbatori.

Oferta curriculară

 

Puncte tari

-         Pentru fiecare nivel de şcolarizare şcoala dispune de întregul material curricular (planuri de învăţământ şi programe şcolare, programe şcolare alternative, auxiliare curriculare – manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare, etc.);

 

Puncte slabe

            Organizarea CDS :

-         Managerial - oferta şcolii satisface nevoile unei anumite părţi a elevilor;

-         Administrativ - opţiunile se fac în funcţie de decizia majorităţii elevilor clasei;

-         Resurse umane – insuficienta diversitate a abilităţilor cadrelor didactice în raport cu solicitările (părinţilor, copiilor) beneficiarilor.

 

Oportunităţi

-         Identificarea oportunităţilor de formare a cadrelor didactice;

-         CDS oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de informare şi cunoaştere în diferite domenii de activitate;

-         Oferta CDS vine în sprijinul ameliorării fenomenului de absenteism şcolar şi contribuie la dezvoltarea unei motivaţii intrinseci pentru învăţare;

-         CDS permite valorificarea abilităţilor individuale.

 

Ameninţări

-         Insuficienta diversificare şi adecvare a CDS la cerinţele şi solicitările părinţilor şi elevilor poate scădea motivaţia acestora pentru învăţare precum şi interesul pentru această unitate de învăţământ. Există riscul micşorării numărului de cereri de înscriere în instituţie;

-         Baza materială existentă nu permite realizarea tuturor solicitărilor (opţiunilor) beneficiarilor;

 

Relaţii cu comunitatea

 

Puncte tari

-         Semestrial – Comisia diriginţilor organizează întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în scopul prevenirii delicvenţei juvenile şi a accidentelor rutiere;

-         Întâlniri semestriale cu Comitetul consultativ al părinţilor, suplimentate de consultaţii individuale cu părinţii;

-         Dezvoltarea relaţiei profesori-elevi-părinţi se realizează şi prin intermediul serbărilor şcolare;

-         Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare precum: excursii, vizite la muzee, vizionări de spectacole, introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor.

 

Puncte slabe

-         slabe legături de parteneriat cu ONG-uri;

-         legăturile cu firme şi licee în vederea realizării unei orientări vocaţionale adecvate sunt insuficiente şi necoordonate;

-         puţine activităţi desfăşurate în şcoală implică coparticiparea părinţilor.

 

Oportunităţi

-         disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primăria, O.N.G., Biserica, Poliţia, instituţii culturale);

-         cererea exprimată de Consiliul reprezentativ al elevilor privind desfăşurarea de activităţi comune părinţi-profesori-elevi;

-         interesul liceelor de a-şi prezenta oferta educaţională;

-         interesul firmelor de a-şi recruta şi forma în perspectivă personal specializat;

-         legături cu instituţii omoloage pentru schimburi de experienţă.

 

Ameninţări

-         organizarea defectuoasă a activităţilor de parteneriat poate conduce la diminuarea sau chiar inversarea efectelor scontate;

-         nivelul de educaţie şi timpul limitat al părinţilor poate conduce la slaba implicare a părinţilor în viaţa şcolară;

-         instabilitate la nivel social şi economic a instituţiilor potenţial partenere;

slaba informare privind specificul şi inadecvarea activităţilor propuse de către instituţiile partenere.

 

 

DIRECTOR,

                Profesor ,

                           Nicoleta Stancu

 

 

Accesati link-ul   Oferta educationala

Mesaj rapid


Articole postate recent

Prev Next
Oferta educationala

Oferta educationala

             ...

Poze activitati

{gallery}Activitati2015{/gallery}

Comisii

  1 Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC) ...

Online acum

Avem 13 vizitatori și niciun membru online