Font Size

Cpanel

Comisii

 

1

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC) – responsabil: Marcoci Gilda

- Regulament CEAC

- Portofoliu CEAC

- Strategia CEAC

- Planul de îmbunătăţire a calităţii 2015-2016

2

Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern – responsabil: Velicu Ramona

Comisia pentru Curriculum – responsabil: Anghel Mariana

- Plan Managerial Comisia Curriculum

 4

Comisia de școlarizare – responsabil: Marin Maria

 5 Comisia pentru realizarea orarului și organizarea serviciului pe școală – responsabil: Vâlsan Raluca
 6 Comisia pentru monitorizarea notării ritmice și stabilirea tezelor – responsabil: Niculae Alina
 7 Comisia pentru promovarea imaginii școlii și proiecte și programe europene – responsabil: Gheorghe Irina
 8 Comisia pentru asigurarea manualelor – responsabil: Vâlsan Raluca
 9

Comisia pentru monitorizarea frecvenței, combaterea absenteismului și prevenirea abandonului școlar – responsabil: Zamfir Elena

        - Plan Managerial Comisia pentru monitorizarea frecventei

 10 Comisia pentru monitorizarea situației disciplinare a elevilor – responsabil: Constantin Ion
 11 Comisia de salarizare – responsabil: Stancu Nicoleta
 12 Comisia pentru distribuirea cornului și a laptelui – responsabil: Magheru Emilian
 13 Comisia de gestionare SIIR – responsabil: Miriță Aurelia
 14 Comisia pentru olimpiade și concursuri școlare – responsabil: Vâlsan Raluca
 15 Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității – responsabil: Datcu Rodica
 16 Comisia de inventariere – responsabil: Anghel Mariana
 17  Comisia de recepție bunuri – responsabil: Magheru Emilian
 18  Comisia de casare, de clasare și valorificare a materialelor rezultate – responsabil: Magheru Emilian
 19  Comisia pentru verificarea documentelor școlare și actelor de studii – responsabil: Vâlsan Raluca
 20  Comisia pentru cercetare desciplinară – responsabil: Constantin Ion
 21  Comisia pentru recensământul populației școlare – responsabil: Gheorghe Irina
 22  Comisia pentru acordarea burselor – responsabil: Marin Maria
 23  Comisia activităților cu părinții, comitete de părinți, consiliul reprezentativ al părinților – responsabil: Velicu Ramona
 24  Comisia de inventariere a patrimoniului – responsabil: Miriță Aurelia
 25  Comisia pentru prevenirea și reducerea violenței în mediul școlar – responsabil: Niculae Alina
 26  Comisia pentru perfecționare și formare continuă – responsabil: Tănasi Anica
 27  Comisia de securitate și sănătate în muncă – responsabil: Magheru Emilian
 28  Comisia pentru situații de urgență – responsabil: Magheru Emilian

 

COMISII METODICE:

1 Comisia metodică învățământ preșcolar – responsabil: Petcu Luminița
2 Comisia metodică învățământului primar – responsabil: Datcu Rodica
3 Comisia diriginților – responsabil: Velicu Ramona
4 Comisia metodică a științelor umaniste – responsabil Velicu Ramona
5 Comisia metodică matematică și științe – responsabil: Vâlsan Raluca

Mesaj rapid


Articole postate recent

Prev Next

Cadre didactice

Cadre didactice Stancu Nicoleta - director Ion Constantin - profesor ...

Oferta educationala

Oferta educationala

             ...

Online acum

Avem 5 vizitatori și niciun membru online